Thông tin chi tiết giao dịch ký quỹ

Quy định về sức mua và tỷ lệ ký quỹ tại VNSC

Quy định về sức mua

Khách hàng được phép thực hiện giao dịch chứng khoán trong sức mua hiện có của tài khoản.

Sức mua cơ bản trên tài khoản của Khách hàng được tính theo công thức:

 • Sức mua cơ bản = Tiền + Tiền chờ về + Min (Giá trị định giá chứng khoán cho vay, Hạn mức cho vay) – các nghĩa vụ nợ trên tài khoản Khách hàng

Trong đó:

  • Giá trị định giá chứng khoán cho vay (Giá trị chứng khoán cho vay): Số lượng chứng khoán cho vay x tỷ lệ cho vay x giá cho vay
  • Số lượng chứng khoán cho vay là toàn bộ số lượng chứng khoán hiện có, số lượng chờ về và dự kiến sẽ mua về trên tài khoản của Khách hàng, nhưng không vượt quá hạn mức còn lại của từng mã do VNSC quy định.
  • Tỷ lệ cho vay và giá cho vay theo danh mục cho vay của VNSC công bố tại thời điểm gần nhất.

Khi Khách hàng đặt mua từng mã chứng khoán, sức mua sẽ được tính toán lại dựa trên số lượng, giá đặt mua của mã chứng khoán đó.

Nguyên tắc giải ngân và thu nợ

 • Sức mua của Khách hàng được hệ thống VNSC tính toán tự động dựa trên các nguyên tắc trên và chính sách cho vay thực tế. 
 • Hệ thống VNSC thực hiện tự động giải ngân khoản vay vào tài khoản Giao dịch ký quỹ của Khách hàng khi Khách hàng không đủ tiền để thanh toán cho lệnh mua; và tự động thu nợ trên tài khoản Giao dịch ký quỹ của Khách hàng khi Khách hàng có tiền để thanh toán cho các khoản nợ hiện có. 
 • Việc thu nợ sẽ được thực hiện ưu tiên theo thứ tự tuổi nợ của các khoản nợ của Khách hàng.

Quy định về tỷ lệ ký quỹ

Tỷ lệ ký quỹ thực tế (RTT) là tỷ lệ giữa Giá trị định giá Tài sản bảo đảm (giá trị TSBĐ) và Dư nợ quy đổi trên tài khoản Khách hàng tại thời điểm tính toán thực tế. 

 • RTT = Giá trị TSBĐ / Dư nợ quy đổi

Trong đó: 

 •  Giá trị định giá TSBĐ = Số lượng chứng khoán tính TSBĐ x Tỷ lệ tính TSBĐ x Giá tính TSBĐ
  • Số lượng chứng khoán tính TSBĐ: Là toàn bộ số lượng chứng khoán hiện có, số lượng chờ về và dự kiến sẽ mua về trên tài khoản của Khách hàng
  • Tỷ lệ tính TSBĐ và giá tính TSBĐ theo danh mục cho vay của VNSC công bố tại thời điểm gần nhất.
 • Dư nợ quy đổi = Các nghĩa vụ nợ trên tài khoản Khách hàng – Tiền – Tiền chờ về có thể ứng

Tỷ lệ ký quỹ là căn cứ để xác định trạng thái tài khoản sử dụng giao dịch ký quỹ, dựa theo các mốc tỷ lệ sau:

 • Trạng thái an toàn: Rtt >=100%. Tài khoản được thực hiện giao dịch trong sức mua cho phép.
 • Trạng thái duy trì: 100> Rtt >= 85%. Là mức tỷ lệ mà Khách hàng phải đảm bảo duy trì trong thời gian vay. Tại mức Rtt này, tài khoản không thể thực hiện giao dịch.
 • Trạng thái cảnh báo: 85% > Rtt >= 75%. Khi tỷ lệ đạt mức này, VNSC sẽ gửi thông báo đến KH yêu cầu bổ sung tài sản. Khách hàng cần chủ động bổ sung tài sản để đưa Rtt về mức duy trì. 
 • Trạng thái xử lý: Rtt < 75%. Khi tỷ lệ ký quỹ đạt mức này, VNSC sẽ gửi thông báo đến KH, đồng thời tự động xử lý tài sản trong tài khoản của Khách hàng để đưa về mốc tỷ lệ quy định. 
themes Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm themes

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

 • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
 • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngay 
Safe-256
themes Điểm sức khỏe doanh nghiệp

Tải app để nắm bắt cơ hội đầu tư nhanh nhất của VNSC by Finhay

Xem thêm themes

Cổ phiếu được quan tâm nhất

Xem thêm arr

Nổi bật

Bản tin chứng khoán ngày 30/11: Thiếu vắng lực nâng đỡ từ nhóm bluechip, VN-Index quay đầu giảm

Hôm nay, thị trường mở phiên giao dịch với sắc xanh khá tích cực. Tuy nhiên, ngay sau đó, hai bên mua bán tiếp tục giằng co khiến chỉ số …

themes VNSC By Finhay themes 30-11-2023 3:48:28

Bản tin chứng khoán ngày 29/11: Cổ phiếu dầu khí nổi sóng, VN-Index bật tăng cuối phiên

VN-Index mở đầu phiên giao dịch với sắc xanh khá tích cực. Sau đó, chỉ số chung đi ngang trong phần lớn thời gian. Thị trường chỉ thật sự có …

themes VNSC By Finhay themes 29-11-2023 3:42:50

Cổ phiếu ACB – Mã chứng khoán hấp dẫn nhà đầu tư không thể bỏ lỡ

Ngành ngân hàng với nhiều mã cổ phiếu tăng trưởng mạnh thời gian gần đây thu hút nhà đầu tư. ACB Bank là ngân hàng thương mại cổ phần tư …

themes VNSC By Finhay themes 28-11-2023 3:39:46

Định giá doanh nghiệp

Bộ thông tin theo từng doanh nghiệp được VNSC by Finhay phối hợp cùng các đối tác áp dụng công nghệ để xác định

 • Xác định nhóm doanh nghiệp có tăng trưởng bền vững
 • Dễ dàng ra quyết định với thông tin so sánh “Thị giá” - “Định giá” theo từng mã cổ phiếu
Khám phá ngay 
Safe-256

Trải nghiệm đầu tư thông minh
cùng VNSC by Finhay

templates Quét mã để tải xuống
ứng dụng VNSC by Finhay