Giao dịch ký quỹ Margin là gì?

Giao dịch ký quỹ (Margin trading) là hình thức vay tiền từ CTCK để mua cổ phiếu. Nhà đầu tư sử dụng tài sản hiện có để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay này. Điều này cho phép nhà đầu tư mua nhiều cổ phiếu hơn so với số vốn ban đầu.

3

Tăng vốn đầu tư

Cho phép tăng thêm vốn đầu tư và mua nhiều cổ phiếu hơn với tiền vay

3

Tối ưu lợi nhuận

Cơ hội đạt được lợi nhuận cao hơn khi giá cổ phiếu tăng

3

Đa dạng danh mục

Giảm thiểu rủi ro qua việc đầu tư vào nhiều cổ phiếu

3

Đa dạng hoá danh mục & Tận dụng cơ hội đầu tư với Margin

Margin mang lại tính linh hoạt, cho phép nhà đầu tư tham gia vào các cơ hội đầu tư mà họ có thể không thể tham gia nếu chỉ dùng vốn riêng.

Tối ưu hoá lợi nhuận

Nâng cao hiệu quả sự dụng vốn

Danh mục ký quỹ đa dạng với hơn 100 mã Chứng Khoán

Kiến thức Margin

Mở tài khoản

  • Mở website/ ứng dụng VNSC by Finhay
  • Chọn Đăng ký hoặc Tạo tài khoản
  • Xác thực thông tin
Bắt đầu ngay arr
4

Hướng dẫn đầu tư

  • Các khái niệm liên quan
  • Cách dùng margin hiệu quả
Bắt đầu ngay arr
4

Thông tin sản phẩm

  • Lãi suất 13,9%/năm
  • Tỷ lệ ký quỹ lên tới 50%
  • Quy định về sức mua
Bắt đầu ngay arr
4

Danh mục ký quỹ

  • Đa dạng với hơn 100 mã cổ phiếu
Bắt đầu ngay arr
4

Trải nghiệm đầu tư thông minh
cùng VNSC by Finhay

templates Quét mã để tải xuống
ứng dụng VNSC by Finhay