Ứng trước tiền bán tại VNSC by Finhay

Ứng trước tiền bán là dịch vụ hỗ trợ vốn cho khách hàng dựa trên tiền bán chứng khoán chờ về của khách hàng. Khách hàng có thể dùng ngay …

VinaSecurities 28-02-2023 3:00:51

Hướng dẫn mở tài khoản VNSC by Finhay

Để mở tài khoản VNSC by Finhay, bạn vui lòng thực hiện theo các bước: Tải ứng dụng Finhay trên Appstore hoặc CH Play. Đăng ký thông qua số điện …

VinaSecurities 27-02-2023 11:06:50

Thông tin chi tiết giao dịch ký quỹ

Quy định về sức mua và tỷ lệ ký quỹ tại VNSC Quy định về sức mua Khách hàng được phép thực hiện giao dịch chứng khoán trong sức mua …

VinaSecurities 20-02-2023 3:28:02

Giao dịch ký quỹ tại VNSC by Finhay

Giao dịch ký quỹ là sản phẩm hỗ trợ vốn cho khách hàng dưới hình thức vay vốn để gia tăng sức mua chứng khoán, nắm bắt cơ hội tối …

VinaSecurities 20-02-2023 3:18:58

Danh sách biểu mẫu từ VNSC by Finhay

Chi tiết Danh sách biểu mẫu: Phần 1: Quản lý tài khoản 1. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán VN_ver, ENG_ver 2. Hợp đồng giao dịch ký …

VinaSecurities 13-02-2023 11:30:14

Thời gian thanh toán trên VNSC

Theo quy chế VSD (Quyết định số 109/QĐ-VSD về Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt …

VinaSecurities 10-02-2023 4:48:32

Trải nghiệm đầu tư thông minh
cùng VNSC by Finhay

Scroll to top