Ứng trước tiền bán tại VNSC by Finhay

Ứng trước tiền bán là dịch vụ hỗ trợ vốn cho khách hàng dựa trên tiền bán chứng khoán chờ về của khách hàng. Khách hàng có thể dùng ngay …

VNSC by Finhay 28-02-2023 3:00:51

Hướng dẫn mở tài khoản VNSC by Finhay

Để mở tài khoản VNSC by Finhay, bạn vui lòng thực hiện theo các bước: Tải ứng dụng Finhay trên Appstore hoặc CH Play. Đăng ký thông qua số điện …

VNSC by Finhay 27-02-2023 11:06:50

Thông tin chi tiết giao dịch ký quỹ

Quy định về sức mua và tỷ lệ ký quỹ tại VNSC Quy định về sức mua Khách hàng được phép thực hiện giao dịch chứng khoán trong sức mua …

VNSC by Finhay 20-02-2023 3:28:02

Giao dịch ký quỹ tại VNSC by Finhay

Giao dịch ký quỹ là sản phẩm hỗ trợ vốn cho khách hàng dưới hình thức vay vốn để gia tăng sức mua chứng khoán, nắm bắt cơ hội tối …

VNSC by Finhay 20-02-2023 3:18:58

Danh sách biểu mẫu từ VNSC by Finhay

Chi tiết Danh sách biểu mẫu: Phần 1: Quản lý tài khoản 1. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán VN_ver, ENG_ver 2. Hợp đồng giao dịch ký …

VinaSecurities 13-02-2023 11:30:14

Trải nghiệm đầu tư thông minh
cùng VNSC by Finhay

Scroll to top