Sức ép tỷ giá đang trở lại

Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS) nhận định rằng tỷ giá vẫn còn nhiều áp lực ít nhất đến hết quý I, bởi hoạt động nhập khẩu vẫn sẽ …

tr VNSC By Finhay tr 28-02-2024 4:35:59

Trải nghiệm đầu tư thông minh
cùng VNSC by Finhay

templates Quét mã để tải xuống
ứng dụng VNSC by Finhay