Image

Mỗi hành tinh một tính cách

Phù hợp với mọi chiến thuật đầu tư

Danh mục cổ phiếu được gợi ý cụ thể

Bắt được tín hiệu mua/bán nhanh chóng nhất

Theo dõi hiệu suất đầu tư của từng chiến thuật

2
3
4
4
4

Sao Băng 4.0

Đầu tư theo chiến thuật mua cao bán cao hơn, tận dụng sức mạnh xu hướng tăng rõ rệt và được phát triển dựa trên phương pháp Turtle Trading. Các mã giao dịch nằm trong VN100 và được sàng lọc định kỳ để tìm kiếm mã có cơ hội giao dịch tốt nhất

Tỷ lệ giao dịch lãi: 57,83%

Lãi kép/năm: +30,88%

Kết quả lãi được tính toán dự trên dữ liệu trong quá khứ. Không phải là cam kết lãi suất của tương lai.

3

Trải nghiệm đầu tư thông minh
cùng VNSC by Finhay

templates Quét mã để tải xuống
ứng dụng VNSC by Finhay