FAQ: Phí giao dịch HayBond

Tôi cần trả khoản phí nào khi đầu tư HayBond? Khi đầu tư HayBond, bạn sẽ cần trả các khoản phí sau: Phí giao dịch: 0,05%/giá trị giao dịch Thuế …

tr Luân tr 11-07-2024 11:41:09

Hướng dẫn sử dụng Auto invest – Auto mua

Lệnh Auto Mua: Là loại Lệnh điều kiện được xác lập giữa VNSC và Khách hàng. Theo đó, VNSC hỗ trợ Khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán theo kế …

tr VNSC By Finhay tr 16-05-2023 2:32:44

Biểu lãi suất dịch vụ tài chính

  Biểu lãi được áp dụng cho tới khi có thông báo điều chỉnh Quý khách hàng có thể tham khảo thêm thông tin về Giao dịch chứng khoán ký …

tr Đặng Nhung tr 16-05-2023 2:22:43

Trải nghiệm đầu tư thông minh
cùng VNSC by Finhay

templates Quét mã để tải xuống
ứng dụng VNSC by Finhay