Quy định giao dịch Chứng chỉ quỹ mở

VNSC thông tin tới bạn về các quy định khi thực hiện giao dịch Chứng chỉ quỹ mở, cụ thể như sau: 1. Về thời gian giao dịch – Ngày …

tr VNSC By Finhay tr 11-05-2023 3:50:10

Thông tin liên hệ VNSC

Trường hợp bạn cần hỗ trợ bất kỳ thông tin nào, bạn vui lòng liên hệ tới Công ty cổ phần Chứng khoán Vina (VNSC) qua các kênh sau: Các …

tr VNSC By Finhay tr 09-05-2023 3:40:06

Hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại sàn

Đối tượng áp dụng: Tổ chức trong nước/nhà đầu tư nước ngoài Hướng dẫn giao dịch: Bạn vui lòng đem theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn …

tr Đặng Nhung tr 09-05-2023 3:07:22

Hướng dẫn phong tỏa/giải tỏa chứng khoán

Phong tỏa chứng khoán Trường hợp bạn có chứng khoán lưu ký tại VNSC và có nhu cầu phong tỏa chứng khoán, bạn có thể thực hiện phong tỏa tại …

tr Đặng Nhung tr 09-05-2023 2:46:14

Hướng dẫn lưu ký/rút lưu ký chứng khoán

Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khác hàng trên hệ thống tài …

tr Đặng Nhung tr 05-05-2023 11:45:45

Hướng dẫn mở tài khoản tại sàn

(Đối tượng áp dụng: Tổ chức trong nước, Cá nhân/Tổ chức nước ngoài) Để mở tài khoản tại sàn, khách hàng vui lòng đến trực tiếp trụ sở chính của …

tr Đặng Nhung tr 04-05-2023 5:39:44

Trải nghiệm đầu tư thông minh
cùng VNSC by Finhay

templates Quét mã để tải xuống
ứng dụng VNSC by Finhay