Tội cho vay nặng lãi bị xử phạt ra sao?

Vay nặng lãi là một hình cho vay khá phổ biến nhưng lại trái với pháp luật. Những pháp nhân thực hiện các hành vi cho vay tín dụng trái …

tr VNSC By Finhay tr 23-08-2023 8:42:11

Trải nghiệm đầu tư thông minh
cùng VNSC by Finhay

templates Quét mã để tải xuống
ứng dụng VNSC by Finhay