Ứng trước tiền bán tại VNSC by Finhay

Ứng trước tiền bán là dịch vụ hỗ trợ vốn cho khách hàng dựa trên tiền bán chứng khoán chờ về của khách hàng. Khách hàng có thể dùng ngay …

tr Đặng Nhung tr 28-02-2023 3:00:51

Giao dịch ký quỹ tại VNSC by Finhay

Giao dịch ký quỹ là sản phẩm hỗ trợ vốn cho khách hàng dưới hình thức vay vốn để gia tăng sức mua chứng khoán, nắm bắt cơ hội tối …

tr VNSC By Finhay tr 20-02-2023 3:18:58

Danh sách biểu mẫu từ VNSC by Finhay

Chi tiết Danh sách biểu mẫu: Phần 1: Quản lý tài khoản 1. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán VN_ver, ENG_ver 2. Giấy đề nghị thay đổi …

tr VNSC By Finhay tr 13-02-2023 11:30:14

Thời gian thanh toán giao dịch chứng khoán

Theo quy chế VSDC (Quyết định số 109/QĐ-VSD về Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù …

tr VNSC by Finhay tr 10-02-2023 4:48:32

Biểu phí giao dịch tại VNSC

Biểu phí giao dịch chứng khoán cơ sở   Biểu phí giao dịch chứng chỉ quỹ mở *Lưu ý: Việc thực hiện giao dịch sẽ mất phí chuyển khoản, mức …

tr VNSC by Finhay tr 10-02-2023 4:43:16

Trải nghiệm đầu tư thông minh
cùng VNSC by Finhay

templates Quét mã để tải xuống
ứng dụng VNSC by Finhay